Richtlijnen VKGN - StOET

Index


 1. Inhoud
 2. Index op gen
 3. Index op syndroom
 4. Index op tumortype
 5. (Neuro-)endocriene tumoren (incl. paragangliomen)
 6. Adenomateuze polyposis e.c.i.
 7. ATM
 8. BAP1 tumorpredispositiesyndroom (BAP1-TPDS)
 9. Belangrijke adressen
 10. Birt-Hogg-Dubé syndroom
 11. BRCA1/2-geassocieerd mamma/ovariumcarcinoom
 12. BRIP1
 13. CHEK2-geassocieerd mammacarcinoom
 14. Colorectaal carcinoom en/of gastro-intestinale poliepen
 15. Constitutionele Mismatch Repair Deficiëntie (CMMRD)
 16. CTNNA1
 17. DICER1
 18. Dyskeratosis Congenita
 19. Erfelijk en familiair melanoom
 20. Erfelijk en familiair niercelcarcinoom
 21. Erfelijk en familiair pancreascarcinoom
 22. Erfelijk paraganglioom/feochromocytoom
 23. Erfelijke en familiaire tumoren: Richtlijnen voor diagnostiek en preventie
 24. Familiair colorectaal carcinoom
 25. Familiair maagcarcinoom
 26. Familiair testiscarcinoom
 27. Familiaire adenomateuze polyposis
 28. Fanconi Anemie
 29. Hereditair diffuus maagcarcinoom (HDGC) en Hereditair lobulaire borstkanker (HLBC)
 30. Hereditaire leiomyomatosis en niercelcarcinoom
 31. Hyperparathyreoïdie-kaaktumorsyndroom / CDC73-related disorder
 32. Juveniele polyposis syndroom
 33. Li-Fraumeni syndroom
 34. Lynch syndroom
 35. Maagcarcinoom
 36. Mammacarcinoom
 37. MAX
 38. Melanoom
 39. MITF
 40. Multipele Endocriene Neoplasie Type 1 (MEN1)
 41. Multipele Endocriene Neoplasie Type 2 (MEN2)
 42. MUTYH-geassocieerde polyposis (MAP)
 43. Neurofibromatosis type 1
 44. Neurofibromatosis type 2
 45. Niercelcarcinoom
 46. Nijmegen breuksyndroom
 47. NTHL1
 48. Ovarium/tubacarcinoom
 49. PALB2
 50. Pancreascarcinoom (adenocarcinoom)
 51. Peutz-Jeghers syndroom
 52. POLE/POLD1 Polymerase Proof-reading Associated Polyposis (PPAP)
 53. Poliklinieken Klinische Genetica
 54. Preïmplantatie genetische test (PGT)
 55. Prostaatcarcinoom
 56. PTEN hamartoom tumor syndroom
 57. RAD51C
 58. RAD51C, RAD51D, BRIP1, PALB2, ATM en BARD1-geassocieerd verhoogd risico op mamma- en/of ovariumcarcinoom
 59. RAD51D
 60. Retinoblastoom
 61. Serrated polyposis syndroom
 62. Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren
 63. TMEM127
 64. Tubereuze sclerose complex (TSC)
 65. Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en Werkgroep Klinische Oncogenetica (WKO)
 66. Von Hippel-Lindau, Ziekte van
 67. WAGR
Versie : 7 | Auteur : VKGN - Stoet | Laatste wijziging : 2023-08-10 10:35:31 door : VKGN - Stoet

BRCA1/2-geassocieerd mamma/ovariumcarcinoom


Laatste inhoudelijke update: 2017

Betrokken gen(en): BRCA1, BRCA2

Richtlijn 2012

Voor de meest recente informatie betreffende dit hoofdstuk wordt verwezen naar de landelijke richtlijn mammacarcinoom: Borstkanker - Algemeen - Richtlijn - Richtlijnendatabase en de landelijke richtlijn erfelijk en familiair ovariumcarcinoom: Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Algemeen - Richtlijn - Richtlijnendatabase

 

Diagnostische Criteria

 • Vaststelling van een mutatie in het BRCA1- en/of BRCA2-gen

 

Kenmerken

Overervingspatroon:

 • Autosomaal dominant

 

Prevalentie:

 • Ca 10-15% van alle gevallen van epitheliaal ovariumcarcinoom

 • Ca 5-10% van alle gevallen van mammacarcinoom met indicatie DNA-diagnostiek

 

Kliniek:

 • Mamma- en/of ovarium- en/of tubacarcinoom en/of extra-ovarieel primair peritoneaalcarcinoom

 • Lifetime risico (tot 80 jaar) op mammacarcinoom 60-80%

 • Verhoogd risico op tweede primair mammacarcinoom (maximaal 60%)

 • Verhoogd risico op ovarium-, tuba-, extra-ovarieel primair peritoneaal carcinoom: risico hoger bij BRCA1-mutatie (39%) dan bij BRCA2-mutatie (16%). In de klinische genetische praktijk worden hierbij marges van risico’s aangehouden bij BRCA1 van 35-45% en bij BRCA2 10-20%

 • Risico op mammacarcinoom bij mannelijke BRCA1-mutatiedragers is ca 1%, voor BRCA2 -mutatiedragers circa 7%

 • Er zijn aanwijzingen dat er een verhoogd risico is op prostaatkanker. De effectiviteit van periodiek onderzoek is onbekend

 

Genetische basis:

 • BRCA1-gen

 • BRCA2-gen

 

DNA-diagnostiek:

 • Mutatiedetectie in circa 5-10% van verwezen families met mamma/ovariumcarcinoom

 

Beleid

DNA-diagnostiek:

 • Mutatie-analyse bij patiënt

 • Indien mutatie bekend: presymptomatisch DNA-onderzoek op volwassen leeftijd, bij vrouwen bij voorkeur vóór het 25e jaar i.v.m. startleeftijd mammasurveillance

 

Preventie:

Periodiek onderzoek mammae:
 • Vrouwen met een mutatie in BRCA1 of BRCA2

 • Niet-geteste vrouwen uit families met een BRCA1 of BRCA2 mutatie met een 50% risico op dragerschap

  • Vanaf 25 jaar: jaarlijks borstonderzoek door specialist en jaarlijks MRI

  • Vanaf 30 jaar: jaarlijks MRI en mammografie

  • Vanaf 60-75: jaar deelname aan het bevolkingsonderzoek of (afhankelijk van de beoordeelbaarheid van het mammogram) jaarlijks mammografie. NB: De frequentie en aard van de screening na het 60e jaar staat ter discussie, zie hiervoor de richtlijn mammacarcinoom

  • Maandelijks borstzelfonderzoek kan worden overwogen

Periodiek onderzoek adnexa wordt niet meer geadviseerd.

 

Risicoreducerende operaties:

 • Bilaterale profylactische mastectomie:

  • Overwegen bij mutatiedraagsters

  • Restrisico op mammacarcinoom <5%

  • Na profylactische chirurgie geen indicatie meer voor surveillance

 

Risico reducerende salpingo-oöphorectomie (RRSO):

 • Advies aan mutatiedraagsters

 • Tussen 35-40 jaar bij BRCA1 en tussen 40-45 jaar bij BRCA2 -mutatie

 • Restrisico op coeloomcarcinoom circa 1%

 • De optimale leeftijd voor de RRSO moet individueel afgewogen worden bij voorkeur door of in overleg met een gynaecoloog in een gespecialiseerd centrum. De voorlichting moet ingaan op de gevolgen van premature menopauze voor de kwaliteit van leven en op het risico van osteoporose en hart- en vaatziekten, en op de mogelijkheden van hormonale substitutie

 

Anticonceptiva/hormonale substitutie:

 • De risicoverhoging voor mammacarcinoom door pilgebruik is circa een factor 1.25. Hiertegenover staat een veel sterkere daling van het risico op ovariumcarcinoom. Andere vormen van anticonceptie kunnen overwogen worden

 • Er wordt geadviseerd om vrouwen voor te lichten over een vermoedelijk gunstig effect van hormonale substitutie na RRSO op het risico van hart- en vaatziekten, vooral in het geval van RRSO voor het 45e jaar

 

Algemeen:

 • Besluitvorming ten aanzien van beleid en follow-up mutatiedraagsters -zeker als er al sprake is geweest van kanker in de voorgeschiedenis- bij voorkeur in multidisciplinair verband (Polikliniek Familiaire Tumoren of gespecialiseerd centrum)

 

Websites

www.borstkanker.nl

www.kwf.nl/kanker/borstkanker

 

Literatuur

 1. Richtlijnen Mammacarcinoom 2012, update 2016 Borstkanker - Algemeen - Richtlijn - Richtlijnendatabase

 2. Richtlijn Erfelijk en Familiair Ovariumcarcinoom 1.0 Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Algemeen - Richtlijn - Richtlijnendatabase