Richtlijnen VKGN - StOET

Index


 1. Inhoud
 2. Index op gen
 3. Index op syndroom
 4. Index op tumortype
 5. (Neuro-)endocriene tumoren (incl. paragangliomen)
 6. Adenomateuze polyposis e.c.i.
 7. ATM
 8. BAP1 tumorpredispositiesyndroom (BAP1-TPDS)
 9. Belangrijke adressen
 10. Birt-Hogg-Dubé syndroom
 11. BRCA1/2-geassocieerd mamma/ovariumcarcinoom
 12. BRIP1
 13. CHEK2-geassocieerd mammacarcinoom
 14. Colorectaal carcinoom en/of gastro-intestinale poliepen
 15. Constitutionele Mismatch Repair Deficiëntie (CMMRD)
 16. CTNNA1
 17. DICER1
 18. Dyskeratosis Congenita
 19. Erfelijk en familiair melanoom
 20. Erfelijk en familiair niercelcarcinoom
 21. Erfelijk en familiair pancreascarcinoom
 22. Erfelijk paraganglioom/feochromocytoom
 23. Erfelijke en familiaire tumoren: Richtlijnen voor diagnostiek en preventie
 24. Familiair colorectaal carcinoom
 25. Familiair maagcarcinoom
 26. Familiair testiscarcinoom
 27. Familiaire adenomateuze polyposis
 28. Fanconi Anemie
 29. Hereditair diffuus maagcarcinoom (HDGC) en Hereditair lobulaire borstkanker (HLBC)
 30. Hereditaire leiomyomatosis en niercelcarcinoom
 31. Hyperparathyreoïdie-kaaktumorsyndroom / CDC73-related disorder
 32. Juveniele polyposis syndroom
 33. Li-Fraumeni syndroom
 34. Lynch syndroom
 35. Maagcarcinoom
 36. Mammacarcinoom
 37. MAX
 38. Melanoom
 39. MITF
 40. Multipele Endocriene Neoplasie Type 1 (MEN1)
 41. Multipele Endocriene Neoplasie Type 2 (MEN2)
 42. MUTYH-geassocieerde polyposis (MAP)
 43. Neurofibromatosis type 1
 44. Neurofibromatosis type 2
 45. Niercelcarcinoom
 46. Nijmegen breuksyndroom
 47. NTHL1
 48. Ovarium/tubacarcinoom
 49. PALB2
 50. Pancreascarcinoom (adenocarcinoom)
 51. Peutz-Jeghers syndroom
 52. POLE/POLD1 Polymerase Proof-reading Associated Polyposis (PPAP)
 53. Poliklinieken Klinische Genetica
 54. Preïmplantatie genetische test (PGT)
 55. Prostaatcarcinoom
 56. PTEN hamartoom tumor syndroom
 57. RAD51C
 58. RAD51C, RAD51D, BRIP1, PALB2, ATM en BARD1-geassocieerd verhoogd risico op mamma- en/of ovariumcarcinoom
 59. RAD51D
 60. Retinoblastoom
 61. Serrated polyposis syndroom
 62. Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren
 63. TMEM127
 64. Tubereuze sclerose complex (TSC)
 65. Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en Werkgroep Klinische Oncogenetica (WKO)
 66. Von Hippel-Lindau, Ziekte van
 67. WAGR
Versie : 7 | Auteur : VKGN - Stoet | Laatste wijziging : 2023-08-10 10:38:14 door : VKGN - Stoet

Erfelijk en familiair pancreascarcinoom


Laatste inhoudelijke update: 11-2021

Betrokken gen(en): BRCA2, BRCA1, ATM, PALB2, MLH1, MSH2, MSH6, TP53, CDKN2A, PRSS1, STK11

Expert opinion

Dit hoofdstuk betreft ductaal adenocarcinoom van de pancreas. Voor neuroendocriene tumoren (NET) zie het betreffende hoofdstuk.

 

Diagnostische criteria

A) Familiair Pancreascarcinoom (FPC)

Pancreascarcinoom (PDAC) bij:

 • ≥2 eerstegraads verwanten

 • ≥3 familieleden (1e of 2e graads verwantschap)

 • ≥2 familieleden (1e of 2e graads verwantschap) waarbij ≥1 PDAC onder de leeftijd van 50 jaar is vastgesteld

 • ≥ één histologisch bevestigd PDAC in alle subcategorieën en geen aanwijzingen voor een (ander) bekend erfelijke tumorsyndroom

B) Erfelijke (tumor)syndromen met een >10% cumulatief lifetime risico op PDAC

C) Erfelijke tumorsyndromen met een onbekend of <10% lifetime risico op PDAC

 • Dragers van een PV in BRCA2, BRCA1, ATM, PALB2, MLH1, MSH2, MSH6 of TP53 in families met PDAC op willekeurige leeftijd bij ≥2 personen van wie ≥ één histologisch bevestigd PDAC en drager van de PV. Er is weinig evidence dat patiënten met een PMS2 mutatie of Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) een relevant verhoogd risico hebben op pancreascarcinoom.

 

Kenmerken

Overervingspatroon:

 • Autosomaal dominant bij categorie B en C

 

Prevalentie:

 • 5-10% van alle pancreascarcinomen heeft een aantoonbare erfelijke oorzaak

 

Kliniek:

 • Gemiddelde leeftijd PDAC bij FPC: 60 jaar, bij hereditaire pancreatitis 55 jaar, bij Peutz-Jeghers syndroom 50 jaar, bij CDKN2A-p16-Leiden-mutatie 55 jaar

 • Life-time risk PDAC bij FPC: varieert afhankelijk van familiegeschiedenis (10-30%), bij hereditaire pancreatitis 30-70%, bij Peutz-Jeghers syndroom 11-55%, bij CDKN2A -p16-Leiden-mutatie 15-20%

 

Genetische basis familiair pancreascarcinoom:

 • Bij ongeveer 10% van de families wordt in één van bovengenoemde genen een pathogene variant gevonden

 

Behandelconsequentie

Verschillende studies tonen dat tot 25% van de PDAC een moleculaire verandering bevatten, waarvoor sterke klinische of preklinische aanwijzingen zijn voor mogelijk voordeel van bepaalde therapie. Bij sommigen kan de voor therapiekeuze relevante moleculaire afwijking ook een kiembaan aanleg betreffen. Dit speelt op dit moment met name bij PARP-inhibitors bij BRCA gemuteerde PDAC en immune checkpoint inhibitors bij mismatch repair deficiënte (MMRd) PDAC.

 

Beleid

Indicatie voor verwijzing naar de klinisch geneticus voor counseling en DNA-diagnostiek:

 

DNA-diagnostiek:

 • Groep A: minimaal CDKN2A, BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2 analyse bij index patiënten

 • Klinisch mogelijk passend bij Groep B en C: analyse van genen betrokken bij specifiek syndroom; bij aanwijzing voor Lynch syndroom verdient het de voorkeur, indien weefsel beschikbaar is, eerst Immunohistochemisch onderzoek van de mismatch repair eiwitten en/of MSI-analyse in de tumor te verrichten

 • Indien geen DNA uit lymfocyten beschikbaar, bijvoorbeeld indien het aangedane familielid overleden is, is analyse in tumorweefsel een optie of testen van eerstegraads familieleden

 • Indien mutatie bekend: presymptomatisch DNA-onderzoek bij familieleden

 • Vanwege therapiekeuze kan kiembaan analyse van bijvoorbeeld BRCA1/2 overwogen worden

 

Periodiek onderzoek:

 • Alleen in studieverband in gespecialiseerd centrum, met name in de “Dutch Familial Pancreatic Cancer surveillance study (FPCII-studie) en de pancreassurveillance studie in LUMC”

 • Jaarlijkse endo-echografie (EUS) en/of MRI-onderzoek, afhankelijk van studieprotocol

 • Groep A: eind 2021 geen inclusiecriterium meer voor FPCII studie, maar inclusiecriteria kunnen in de toekomst variëren. Attendeer de eerstegraads verwanten van patiënten met PDAC in FPC-families op welke manier zij in de toekomst met enige regelmaat op de hoogte kunnen blijven van inclusiecriteria van pancreassurveillance studies.

 • Bij mutatiedragers in groep B met een uitzondering voor PRSS1-mutatiedragers (geen periodiek onderzoek geadviseerd i.v.m. slechte kwaliteit van beeldvorming in deze groep)

 • Bij mutatiedragers in groep C, indien ≥2 familieleden met pancreascarcinoom waarvan tenminste 1 met PA bewezen PDAC én mutatie drager

 • CDKN2A carriers en PJS patiënten vanaf 40 jaar, overig vanaf 50 jaar of vanaf 10 jaar jonger dan het jongste familielid met PDAC (afhankelijk van welke van deze twee leeftijden eerder valt)

 

Profylactische maatregelen:

 • Dringend advies om te stoppen met roken en het alcoholgebruik te matigen

 

Literatuur

 1. Nederlanse richtlijn pancreascarcinoom: https://richtlijnendatabase.nl

 2. Waddel et al. Whole genomes redefine the mutational landscape of pancreatic cancer. Nature 2015;518: 495-501

 3. Shindo et al. Deleterious germline mutations in patients with apparently sporadic pancreatic adenocarcinoma. J.Clin Oncol 2017;35:3382-3390

 4. Hu et al. Association Between Inherited Germline Mutations in Cancer Predisposition Genes and Risk of Pancreatic Cancer. JAMA 2018;319:2401-9

 5. Chaffee et al. Prevalence of germline mutations in cancer genes among pancreatic cancer patients with positive family history. Genet Med 2018;20(1):119-27

 6. Schwartz et al. Familial pancreatic adenocarcinoma: A retrospective analysis of germline genetic testing in a French multicentre cohort. Clin Genet 2019;96:579-85

 7. Snoo de et al. Increased risk of cancer other than melanoma in CDKN2A founder mutation (p16-Leiden)-positive melanoma families Clin Cancer Res 2008 Nov 1;14(21):7151-7

 8. Korsse et al. Pancreatic cancer risk in Peutz-Jeghers syndrome patients: a large cohort study and implications for surveillance. J Med Genet 2013: 50, 59-64

 9. Commissie BOM, https://www.nvmo.org/over-de-adviezen/

 10. Yurgelun et al. Germline cancer susceptibility gene variants, somatic second hits, and survival outcomes in patients with resected pancreatic cancer. Genetics in Medicine 2019:21.1:213-223

 11. Pishvaian et al. Overall survival in patients with pancreatic cancer receiving matched therapies following molecular profiling: a retrospective analysis of the Know Your Tumor registry trial. Lancet oncol 2020;21:508-510

 12. Goggins, M et al. Management of patients with increased risk for familial pancreatic cancer: updated recommendations from the International Cancer of the Pancreas Screening (CAPS) Consortium. Gut 2020:69, 7-17

 13. Overbeek et al. Long term yield of pancreatic surveillance in high-risk individuals. Gut 2021 PMID: 33820756

 14. Vasen H. et al. Benefit of Surveillance for Pancreatic Cancer in High-Risk Individuals: Outcome of Long-Term Prospective Follow-Up Studies From Three European Expert Centers. J Clin Oncol 2016 Jun 10;34(17):2010-9

 15. Daly M.B. et al. NCCN Guidelines Insights: Genetic/Familial High-Risk Assessment: