Richtlijnen VKGN - StOET

Index

Versie : 8 | Auteur : VKGN - Stoet | Laatste wijziging : 2022-12-20 00:56:08 door : VKGN - Stoet

Index op tumortype


Index op tumortype


Colorectaal carcinoom en/of gastrointestinale poliepen

(Neuro-)endocriene tumoren (incl. paragangliomen)

Maagcarcinoom

Mammacarcinoom

Melanoom

Niercelcarcinoom

Ovarium/tubacarcinoom

Pancreascarcinoom (adenocarcinoom)

Prostaatcarcinoom

NB: voor overige tumortypes, zie de bijbehorende tumorsyndromen.