Richtlijnen VKGN - StOET

Index

Versie : 7 | Auteur : VKGN - Stoet | Laatste wijziging : 2023-08-10 10:40:36 door : VKGN - Stoet

Hyperparathyreoïdie-kaaktumorsyndroom / CDC73-related disorder


Laatste inhoudelijke update: 05-2019

In English: Hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome (HPT-JT)

Betrokken genen: CDC73

Expert opinion

 

Diagnostische criteria

 • Vastelling van een kiembaan pathogene CDC73 variant

 • Op klinische gronden kan de diagnose hyperparathyreoïdie-kaaktumorsyndroom gesteld worden bij:

  1. Patiënt met primaire hyperparathyroidie (pHPT) EN ossificerend fibroom in de kaak, of

  2. Patiënt met pHPT EN ≥ 1 familielid zoals vermeld onder 01., of

  3. Patiënt met een ossificerend fibroom in de kaak EN ≥ 1 familielid zoals vermeld onder 01.

 

Kenmerken

Overervingspatroon:

 • Autosomaal dominant

 

Prevalentie:

 • Zeldzaam, op dit moment ~15 families geïdentificeerd in Nederlands [2019]

 

Kliniek:

Bij het hyperparathyreoïdie-kaaktumorsyndroom (HPT-JT) / CDC73-related disorder is er sprake van een verhoogd risico op verschillende goedaardige en kwaadaardige tumoren.1,2 Het spectrum bestaat uit de volgende fenotypes:

 • hyperparathyreoïdie-kaaktumorsyndroom (HPT-JT):

  • Primaire hyperparathyroidie (pHPT) veroorzaakt door 1 of meerder adenomen (vaak cysteus of atypisch) of carcinoom3

  • Ossificerende fibromen in de kaak4

  • Nierafwijkingen o.a. cysten, hamartoma en zeldzaam Willms tumor en papillair niercelcarcinoom5

  • Uterusafwijkingen o.a. adenomyose, adenofibroom, leiomyomen, zeldzaam maligne ontaarding6

 • Familiair geïsoleerde hyperparathyroidie

 • Geïsoleerd bijschildkliercarcinoom

 

Genetische basis:

 • CDC73 gen (voorheen HRPT2 genaamd), chromosoom 1q, de novo % onbekend

 • Geen duidelijke genotype-fenotype relatie bekend.

 • Relatief frequent (complete gen) deleties beschreven.7

  • Nederlandse serie bij 4 uit 12 families.8

 

Tabel 1. Klinische kenmerken HPT-JT syndroom / CDC73-related disorder

Tumoren van ¥

Histologie

% patiënten met tumor2,9

Gemiddelde leeftijd (range)

Klinische verschijnselen

Bijschildklier

Benigne / Maligne

- Adenoom (vaak cysteus/atypisch)

>70%

~25 jaar

(7-65 jaar)

pHPT: vaak asymptomatisch of atypische kenmerken zoals vermoeidheid, spierzwakte en misselijkheid

Complicaties: nierstenen, osteoporose

- Carcinoom

10-15%

~45 jaar
(14-70 jaar)

Kaak

Benigne

Ossificerend fibroom

25-50%§

 

~30 jaar
(10-60 jaar)

Zichtbare of palpabele afwijking, indien klein asymptomatisch

Nier

Benigne / Maligne (zelden)

- Cystes

- Harmartoma

- Papillair niercelcarcinoom

- Wilms tumor

~20%

Onbekend

Vaak asymptomatisch, soms hematurie en/of zwelling buik

 

Uterus

Benigne / Maligne (zelden)

- Adenomyose

- Adenofibromen

- Leiomyomen

- Leiomyosarcoom

~50-75%§

 

~35 jaar
(23-55 jaar)

 

Abnormaal/ intermenstrueel bloedverlies

 

¥ Overige tumoren beschreven in families met kiembaan CDC73 pathogene varianten: pancreascarcinoom, testis mixed germcell tumor, gedifferentieerde schildkliertumoren (risico onbekend)10

§ Penetrantie kaak en uterus afwijkingen in Nederlandse serie lager (resp. 6 uit 55 en 1 uit 24 mutatiedragers).8 Dit betreft mogelijk een onderschatting door onvolledige surveillance / rapportage. Hoewel eerdere serie mogelijk een overschatting geven door ascertainment bias en/of screeningsbias (occulte, klinische niet relevante afwijkingen).

¶Overweeg parafibromine immunohistochemische kleuring (eiwit CDC73) en/of somatisch CDC73 mutatie analyse.

 

Beleid

Indicatie voor verwijzing naar de klinisch geneticus voor counseling en DNA-diagnostiek:

 • Patiënten met klinisch HPT-JT syndroom (zie boven)

 • Patiënten bij wie een kiembaan CDC73 mutatie wordt vermoed op grond van:

  • Combinatie van twee of meer tumoren uit het spectrum bij index (zie tabel 1)

  • Bijschildkliercarcinoom of atypisch bijschildklieradenoom (ongeacht leeftijd en familiegeschiedenis).

  • Geïsoleerde pHPT <35 jaar*

  • Familiare pHPT*

* na uitsluiting MEN1 en CaSR mutaties.

 • Eerstegraads verwanten van CDC73 mutatie dragers

 

DNA diagnostiek:

 • Mutatie analyse bij index patiënt, incl. deletie analyse (cave deleties >20%).

 • Indien mutatie bekend: voorspellend DNA-onderzoek vanaf de leeftijd van 10 jaar.

  • Overweeg DNA-onderzoek op volwassen leeftijd en controles als onderstaande bij 50% risicodragers op kinderleeftijd.

 

Periodiek onderzoek:9,11

 • Dit wordt geadviseerd bij (1) mensen met een aangetoonde mutatie in het CDC73 gen, (2) eerstegraads verwanten van de groep (1):

  • Hyperparathyroidie: jaarlijks controle bij (kinder)endocrinoloog vanaf leeftijd 10 jaar; anamnese en laboratoriumonderzoek (calcium, PTH en vitamine D). Ter overweging: beeldvorming vanwege niet-producerend bijschildkliercarcinoom (zeldzaam)

  • Ossificerend fibroom: 1x per 5 jaar orthopantogram (OPG) kaak vanaf leeftijd 18 jaar.

  • Nierafwijkingen: 1x per 5 jaar echo nieren vanaf leeftijd 18 jaar.

 • Algemene voorlichting aan families over vroege verschijnselen van tumorsoorten die voor kunnen komen bij CDC73 mutatie dragers; desgewenst jaarlijkse controle.

  • Gynaecologisch afwijkingen: controle (vrouwen) bij klachten (abnormaal / intermenstrueel bloedverlies).

 • Controles en screening moeten eventueel aanpast worden als in familie een specifiek tumorpatroon (aard; leeftijd) voorkomt.

 

Algemeen:

 • HPT-JT syndroom / CDC73-related disorder is een complex en variabel ziektebeeld. De inzichten in periodieke controle en behandeling veranderen snel. Diagnostiek, follow-up en behandeling dienen in een gespecialiseerd centrum plaats te vinden.

 

Literatuur

 1. Frank-Raue K, Haag C, Schulze E, et al. CDC73-related hereditary hyperparathyroidism: five new mutations and the clinical spectrum. EurJEndocrinol 2011;165:477-83.

 2. Mehta A, Patel D, Rosenberg A, et al. Hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome: Results of operative management. Surgery 2014;156:1315-25.

 3. Gill AJ, Lim G, Cheung VKY, et al. Parafibromin-deficient (HPT-JT Type, CDC73 Mutated) Parathyroid Tumors Demonstrate Distinctive Morphologic Features. The American journal of surgical pathology 2019;43:35-46.

 4. Chen JD, Morrison C, Zhang C, Kahnoski K, Carpten JD, Teh BT. Hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome. JInternMed 2003;253:634-42.

 5. Tan MH, Teh BT. Renal neoplasia in the hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome. CurrMolMed 2004;4:895-7.

 6. Bradley KJ, Hobbs MR, Buley ID, et al. Uterine tumours are a phenotypic manifestation of the hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome. JInternMed 2005;257:18-26.

 7. Bricaire L, Odou MF, Cardot-Bauters C, et al. Frequent large germline HRPT2 deletions in a French National cohort of patients with primary hyperparathyroidism. JClinEndocrinolMetab 2013;98:E403-E8.

 8. van der Tuin K, Tops CMJ, Adank MA, et al. CDC73-Related Disorders: Clinical Manifestations and Case Detection in Primary Hyperparathyroidism. The Journal of clinical endocrinology and metabolism 2017;102:4534-40.

 9. Samuel M Hyde TAR, Steven G Waguespack, Nancy D Perrier, Mimi I Hu. Genereview: CDC73-Related Disorders. 2018.

 10. Haven CJ, Wong FK, van Dam EW, et al. A genotypic and histopathological study of a large Dutch kindred with hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome. JClinEndocrinolMetab 2000;85:1449-54.

 11. Wasserman JD, Tomlinson GE, Druker H, et al. Multiple Endocrine Neoplasia and Hyperparathyroid-Jaw Tumor Syndromes: Clinical Features, Genetics, and Surveillance Recommendations in Childhood. Clinical cancer research: an official journal of the American Association for Cancer Research 2017;23:e123-e32.