Richtlijnen VKGN - StOET

Index


1. Erfelijke en familiaire tumoren: Richtlijnen voor diagnostiek en preventie

2. Inhoud

3. Index op tumortype

4. Index op syndroom

5. Index op gen

6. Colorectaal carcinoom en/of gastro-intestinale poliepen

7. (Neuro-)endocriene tumoren (incl. paragangliomen)

8. Maagcarcinoom

9. Mammacarcinoom

10. Melanoom

11. Niercelcarcinoom

12. Ovarium/tubacarcinoom

13. Pancreascarcinoom (adenocarcinoom)

14. Prostaatcarcinoom

15. Adenomateuze polyposis e.c.i.

16. ATM

17. BAP1 tumorpredispositiesyndroom (BAP1-TPDS)

18. Birt-Hogg-Dubé syndroom

19. BRCA1/2-geassocieerd mamma/ovariumcarcinoom

20. BRIP1

21. CHEK2-geassocieerd mammacarcinoom

22. Constitutionele Mismatch Repair Deficiëntie (CMMRD)

23. CTNNA1

24. DICER1

25. Dyskeratosis Congenita

26. Erfelijk en familiair melanoom

27. Erfelijk en familiair niercelcarcinoom

28. Erfelijk en familiair pancreascarcinoom

29. Erfelijk paraganglioom/feochromocytoom

30. Erfelijk en familiair prostaatcarcinoom

31. Familiair colorectaal carcinoom

32. Familiair maagcarcinoom

33. Familiair mammacarcinoom en/of ovarium/tubacarcinoom

34. Familiair testiscarcinoom

35. Familiaire adenomateuze polyposis

36. Fanconi Anemie

37. Hereditair diffuus maagcarcinoom (HDGC) en Hereditair lobulaire borstkanker (HLBC)

38. Hereditaire leiomyomatosis en niercelcarcinoom

39. Hyperparathyreoïdie-kaaktumorsyndroom / CDC73-related disorder

40. Juveniele polyposis syndroom

41. Lynch syndroom

42. MAX

43. MITF

44. Multipele Endocriene Neoplasie Type 1 (MEN1)

45. Multipele Endocriene Neoplasie Type 2 (MEN2)

46. MUTYH-geassocieerde polyposis (MAP)

47. Neurofibromatosis type 1

48. Neurofibromatosis type 2

49. Nijmegen breuksyndroom

50. NTHL1

51. PALB2

52. Peutz-Jeghers syndroom

53. PTEN hamartoom tumor syndroom

54. RAD51C

55. RAD51D

56. Retinoblastoom

57. Serrated polyposis syndroom

58. TMEM127

59. Tubereuze sclerose complex (TSC)

60. WAGR

61. Ziekte van Von Hippel-Lindau

62. Li-Fraumeni syndroom

63. RAD51C, RAD51D, BRIP1, PALB2, ATM en BARD1-geassocieerd verhoogd risico op mamma- en/of ovariumcarcinoom

64. POLE/POLD1 Polymerase Proof-reading Associated Polyposis (PPAP)

66. Gereserveerd

69. Belangrijke adressen

70. Preïmplantatie genetische test (PGT)

71. Poliklinieken Klinische Genetica

72. Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en Werkgroep Klinische Oncogenetica (WKO)

73. Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren

Versie : 3 | Auteur : VKGN - Stoet | Laatste wijziging : 2022-12-15 12:38:25 door : VKGN - Stoet

48. Neurofibromatosis type 2


Betrokken gen(en): NF2

Expert opinion

 

Diagnostische criteria

 • Vaststelling van een mutatie in het NF2-gen

 • Op klinische gronden kan de diagnose NF2 gesteld worden door gebruik te maken van een puntensysteem (de Baser criteria)

  • Zekere diagnose NF2: ≥6 punten

  • Mogelijke diagnose NF2: 4 of 5 punten

 

Tabel 1. Aantal punten op basis van aanwezigheid specifiek kenmerk

Criterium

Aanwezig

< 30ste levensjaar

Aanwezig >

30ste levensjaar

Eerstegraads familielid met NF2 volgens

deze criteria

2

2

Unilateraal vestibulair schwannoom

2

1*

Tweede vestibulair schwannoom

4

3*

Eén meningioom

2

1

Tweede meningioom (geen extra punten voor meer dan 2 meningiomen)

2

1

Cutaan schwannoom (≥1)

2

1

Hersenzenuwtumor (≥1)

(excl. vestibulair schwannoom)

2

1

Mononeuropathie

2

1

Cataract

2

0

* Er worden geen punten gegeven voor vestibulair schwannoom als de patiënt ≥70 jaar is bij diagnose

 

Kenmerken

Overervingspatroon:

 • Autosomaal dominant

 

Incidentie:

 • Ongeveer 1 op 33.000 geboortes

 

Kliniek:

 • Historisch gekoppeld aan NF1, maar betreft andere aandoening

 • Het is een zeldzame aanleg voor bilaterale vestibulair schwannomen en andere benigne neurologische tumoren (vooral meningeomen, ependymomen en schwannomen)

 • De klassieke presentatie is een jongvolwassene met gehoorverlies ten gevolge van een brughoektumor. De gemiddelde leeftijd waarop de tumoren zich uiten ligt tussen de 18 en 24 jaar. Bij ongeveer 10% van de patiënten openbaart de aandoening zich voor het 10e levensjaar. Een veel latere presentatie (>30 jaar) met een milder beloop is ook mogelijk

 • Een unilateraal vestibulair schwannoom <30e jaar kan de eerste uiting zijn van NF2

 • Mononeuropathie op de kinderleeftijd kan het presenterend symptoom zijn (bijv. van de N. Facialis)

 • Bij volwassenen is een subcapsulair cataract een frequente bevinding, meestal zonder visusbeperking

 

Genetische basis:

 • NF2-gen mutatie

 • 50% de novo, hiervan is een derde mozaïek

 

Beleid

Indicatie voor verwijzing klinisch geneticus voor counseling en DNA-diagnostiek:

 • Patiënten met een zekere of mogelijke klinische diagnose NF2

 • Patiënten met een unilateraal vestibulair schwannoom vóór het 30e levensjaar

 

DNA-diagnostiek:

 • Mutatiedetectie bij klinisch zeker NF2 tot 95%

 • Bij patiënten die de eerste zijn in de familie (de novo) is bij één derde sprake van een mozaiek NF2 en is de mutatiedetectiekans in bloed laag. Bij mozaïek NF2 kan de mutatie opgespoord worden in DNA uit ingevroren tumorweefsel van tenminste twee verschillende tumoren

 • Bij operatie laagdrempelig tumormateriaal invriezen, wegens hoge kans op mozaïcisme, zodat DNA-onderzoek ook op tumormateriaal verricht kan worden

 • Bij kinderen van een aangedane ouder met bekende mutatie: presymptomatisch DNA-onderzoek vanaf 10-12-jarige leeftijd

 • Indien de ouder voldoet aan de klinische kenmerken voor NF2 of bij verdenking op NF2 zonder bekende mutatie (mogelijk mozaïek NF2), dan alsnog verwijzing naar de klinische genetica van de kinderen, voor adviezen periodieke screening en in sommige gevallen ook DNA-onderzoek

 

Differentiaal diagnose:

 • Schwannomatosis (mutaties in o.a. SMARCB1 of LTZR1 -gen). Hierbij treden meestal geen vestibulair schwannomen op, indien dit wel het geval dan vaak unilateraal

 

Periodiek onderzoek bij patiënten en eerstegraads familieleden:

 • Jaarlijks MRI-hersenen vanaf 10-12 jaar

 • Jaarlijks audiologisch onderzoek vanaf 10-12 jaar

 • Jaarlijks neurologisch onderzoek vanaf 10-12 jaar

 • Eenmaal per 2-3 jaar: MRI-wervelkolom vanaf 10-12 jaar; elke 2-3 jaar

 • Eenmalig oogheelkundig onderzoek (bij kinderen jaarlijks vanaf het eerste levensjaar tot het 10e jaar)

 

Website

www.neurofibromatose.nl

 

Literatuur

 1. Baser ME, Friedman JM, Joe H et al. Empirical development of improved diagnostic criteria for neurofibromatosis. Genet Med 2011; 13: 576-81

 2. Evans DG. Neurofibromatosis 2. 1998 Oct 14 [Updated 2011 Aug 18]. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH et al, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle, WA University of Washington, Seattle; 1993-2014. Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1201/

 3. Asthagiri AR, Parry DM, Butman JA et al. Neurofibromatosis type 2. Lancet 2009; 373: 1974-86