Richtlijnen VKGN - StOET

Index

Versie : 7 | Auteur : VKGN - Stoet | Laatste wijziging : 2023-09-18 10:42:32 door : VKGN - Stoet

Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en Werkgroep Klinische Oncogenetica (WKO)


De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) is de wetenschappelijke vereniging voor medisch specialisten en andere zorgverleners binnen de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering).
De VKGN wil de kwaliteit van de klinische genetische zorg in Nederland bewaken en verbeteren. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en haar beroepsbeoefenaren. De VKGN heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL).

Voor informatie over de Vereniging Klinische Genetica Nederland: www.vkgn.org

 

Werkgroep Klinische Oncogenetica (WKO)

De Werkgroep Klinische Oncogenetica (WKO) is een werkgroep van de Vereniging Klinische Genetica Nederland die zich onder andere richt op het ontwikkelen van richtlijnen op het gebied van de erfelijke tumoren. Daarnaast stimuleert de WKO de implementatie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten in de patiëntenzorg en is het een forum voor bespreking van casuïstiek en het initiëren van (multicenter) wetenschappelijk onderzoek.

Bestuur WKO:

Voorzitter: Dr. C.M. Kets, e-mail: marleen.kets@radboudumc.nl

Secretaris: Dr. S. Moghadasi, e-mail: S.Moghadasi@lumc.nl

Adres:

Secretaris: Afdeling Klinische Genetica, Leids Universitair Medisch Centrum, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden. Tel 071-5268033, fax 071-5266749.

Voorzitter: Afdeling Genetica Radboudumc, postbus 9101, code 836, 6500 HB Nijmegen.
Tel 024-3653678.