Richtlijnen VKGN - StOET

Index


1. Erfelijke en familiaire tumoren: Richtlijnen voor diagnostiek en preventie

2. Inhoud

3. Index op tumortype

4. Index op syndroom

5. Index op gen

6. Colorectaal carcinoom en/of gastro-intestinale poliepen

7. (Neuro-)endocriene tumoren (incl. paragangliomen)

8. Maagcarcinoom

9. Mammacarcinoom

10. Melanoom

11. Niercelcarcinoom

12. Ovarium/tubacarcinoom

13. Pancreascarcinoom (adenocarcinoom)

14. Prostaatcarcinoom

15. Adenomateuze polyposis e.c.i.

16. ATM

17. BAP1 tumorpredispositiesyndroom (BAP1-TPDS)

18. Birt-Hogg-Dubé syndroom

19. BRCA1/2-geassocieerd mamma/ovariumcarcinoom

20. BRIP1

21. CHEK2-geassocieerd mammacarcinoom

22. Constitutionele Mismatch Repair Defici�ntie (CMMRD)

23. CTNNA1

24. DICER1

25. Dyskeratosis Congenita

26. Erfelijk en familiair melanoom

27. Erfelijk en familiair niercelcarcinoom

28. Erfelijk en familiair pancreascarcinoom

29. Erfelijk paraganglioom/feochromocytoom

30. Erfelijk en familiair prostaatcarcinoom

31. Familiair colorectaal carcinoom

32. Familiair maagcarcinoom

33. Familiair mammacarcinoom en/of ovarium/tubacarcinoom

34. Familiair testiscarcinoom

35. Familiaire adenomateuze polyposis

36. Fanconi Anemie

37. Hereditair diffuus maagcarcinoom (HDGC) en Hereditair lobulaire borstkanker (HLBC)

38. Hereditaire leiomyomatosis en niercelcarcinoom

39. hyperparathyreoïdie-kaaktumorsyndroom / CDC73-related disorder

40. Juveniele polyposis syndroom

41. Lynch syndroom

42. MAX

43. MITF

44. Multipele Endocriene Neoplasie Type 1 (MEN1)

45. Multipele Endocriene Neoplasie Type 2 (MEN2)

46. MUTYH-geassocieerde polyposis (MAP)

47. Neurofibromatosis type 1

48. Neurofibromatosis type 2

49. Nijmegen breuksyndroom

50. NTHL1

51. PALB2

52. Peutz-Jeghers syndroom

53. PTEN hamartoom tumor syndroom

54. RAD51C

55. RAD51D

56. Retinoblastoom

57. Serrated polyposis syndroom

58. TMEM127

59. Tubereuze sclerose complex (TSC)

60. WAGR

61. Ziekte van Von Hippel-Lindau

62. Li-Fraumeni syndroom

63. RAD51C, RAD51D, BRIP1, PALB2, ATM en BARD1-geassocieerd verhoogd risico op mamma- en/of ovariumcarcinoom

64. POLE/POLD1 Polymerase Proof-reading Associated Polyposis (PPAP)

66. Gereserveerd

69. Belangrijke adressen

70. Preïmplantatie genetische test (PGT)

71. Poliklinieken Klinische Genetica

72. Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en Werkgroep Klinische Oncogenetica (WKO)

73. Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren

Versie : 6 | Auteur : VKGN - Stoet | Laatste wijziging : 2023-03-24 12:05:02 door : VKGN - Stoet

69. Belangrijke adressen


69. Belangrijke adressen

Poliklinieken Klinische Genetica / Poliklinieken Familiaire Tumoren
 

Polikliniek Familiaire Tumoren
Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
Tel. 020-5129111/7829                 
Website: www.nki.nl

Polikliniek Familiaire Tumoren/ Klinische Genetica
Amsterdam UMC – Locatie AMC (B-0)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Tel. 020 566 5281   
Website: https://www.amc.nl/web/specialismen/klinische-genetica-humane-genetica.htm

Afdeling Klinische Genetica
Universitair Medisch Centrum Groningen
Postbus 30.001
9700RB Groningen
Tel. 050-3617229                     
Website: www.umcgenetica.nl

Afdeling Klinische Genetica
Leids Universitair Medisch Centrum
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Tel. 071-5268033                                    
Website: www.lumc.nl/klingen
 
Afdeling Klinisch Genetica
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Postbus 1475
6201 BL Maastricht
Tel. 043-3875855                     
Website: https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/specialismen-afdelingen/klinische-genetica

 Polikliniek Familiaire Tumoren
Universitair Medisch Centrum St Radboud
849 sectie Klinische Genetica
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Tel. 024-3613946         
Websites: https://www.radboudumc.nl/afdelingen/genetica
 
Afdeling Klinische Genetica
Erasmus Medisch Centrum
Dr Molewaterplein 50
3015 GE Rotterdam
Tel. 010-7036915                    
Website: Specialisme - Klinische genetica (erasmusmc.nl)
 
Afdeling Genetica
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Postbus 85090
3508 AB Utrecht
Tel. 088-7553800        
Website: specialisme - UMC Utrecht
 
Voorlichtingscentrum Nederlandse Kankerbestrijding
KWF kankerbestrijding
Hulp- en informatietelefoon: 06-0226622 (gratis)     
Website: www.kwf.nl
 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NFK)
Website: www.nfk.nl (dossier erfelijkheid) 
 
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)
Website: www.vsop.nl
 
Erfocentrum
Het erfocentrum is een landelijk centrum voor publieksvoorlichting over erfelijke ziekten en aangeboren aandoeningen; met ook informatie over verzekeren en erfelijkheid.
Websites: www.erfocentrum.nl, www.erfelijkheid.nl en www.ikhebdat.nl