Richtlijnen VKGN - StOET

Index

Doorzoek VKGN Richtlijnen

Versie : 7 | Auteur : VKGN - Stoet | Laatste wijziging : 2023-08-10 10:32:56 door : VKGN - Stoet

Belangrijke adressen


Poliklinieken Klinische Genetica / Poliklinieken Familiaire Tumoren
 

Afdeling Klinische Genetica
Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
Tel. 020-5129111/7829                 
Website: www.nki.nl

Polikliniek Familiaire Tumoren/ Klinische Genetica
Amsterdam UMC – Locatie AMC (B-0)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Tel. 020 566 5281   
Website: https://www.amc.nl/web/specialismen/klinische-genetica-humane-genetica.htm

Afdeling Klinische Genetica
Universitair Medisch Centrum Groningen
Postbus 30.001
9700RB Groningen
Tel. 050-3617229                     
Website: www.umcgenetica.nl

Afdeling Klinische Genetica
Leids Universitair Medisch Centrum
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Tel. 071-5268033                                    
Website: www.lumc.nl/klingen
 
Afdeling Klinisch Genetica
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Postbus 1475
6201 BL Maastricht
Tel. 043-3875855                     
Website: https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/specialismen-afdelingen/klinische-genetica

 Polikliniek Familiaire Tumoren
Universitair Medisch Centrum St Radboud
849 sectie Klinische Genetica
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Tel. 024-3613946         
Websites: https://www.radboudumc.nl/afdelingen/genetica
 
Afdeling Klinische Genetica
Erasmus Medisch Centrum
Dr Molewaterplein 50
3015 GE Rotterdam
Tel. 010-7036915                    
Website: Specialisme - Klinische genetica (erasmusmc.nl)
 
Afdeling Genetica
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Postbus 85090
3508 AB Utrecht
Tel. 088-7553800        
Website: specialisme - UMC Utrecht
 
Voorlichtingscentrum Nederlandse Kankerbestrijding
KWF kankerbestrijding
Hulp- en informatietelefoon: 06-0226622 (gratis)     
Website: www.kwf.nl
 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NFK)
Website: www.nfk.nl (dossier erfelijkheid) 
 
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)
Website: www.vsop.nl
 
Erfocentrum
Het erfocentrum is een landelijk centrum voor publieksvoorlichting over erfelijke ziekten en aangeboren aandoeningen; met ook informatie over verzekeren en erfelijkheid.
Websites: www.erfocentrum.nl, www.erfelijkheid.nl en www.ikhebdat.nl